De Hele Olifant - nieuwsbrief - oktober 2018

 

Als ons leven in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alle mensen en de Natuur.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,
Hier is de herfstnieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rond mijn twee boeken De Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans, de vorderingen van het werk aan mijn volgende boek(en), mijn streven bij te dragen aan meer bekendheid rond de universele wetmatigheden, wat allemaal begon met mijn intentie om bij te dragen aan de transformatie van leren en onderwijs, zodat het overeenkomt met wie we in essentie zijn. En dit alles op zo’n manier dat het bijdraagt aan het welzijn van alle mensen en de Natuur wereldwijd, niet alleen op de korte termijn, maar vooral ook op de lange termijn en dus ook voor de komende zeven generaties.

 

Waarheid, halve waarheden en onwaarheden
Ik ben heel blij dat ik in deze nieuwsbrief een aantal zeer bijzondere zaken met jullie kan delen. Er is op dit moment zoveel gaande in de zin van gebeurtenissen en onthullingen, dat ik er bijna een dagtaak aan heb om  de hoeveelheid aan informatie te lezen, de waarheid daarvan te onderzoeken en op basis daarvan, daar waar van toepassing, mijn waarheid bij te stellen. Het goede bericht is dat er in deze tijd van gedeeltelijke ‘disclosures’ (of onthullingen) niet alleen allerlei negatieve zaken naar het oppervlak komen, maar ook een aantal positieve en zeer interessante zaken waar we ons voordeel mee kunnen doen. Daarover straks meer. Eerst nog iets over mijn afgelopen presentaties.
Onderwijs en hele en halve waarheden
Vorige week was ik voor de tweede keer uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het project ‘Mijn Waarheid’ van leerlingen van de een na hoogste klas van een middelbare school in Hasselt, België.  Op deze school doen ze dit project inmiddels al 15 jaar en door veel leerlingen wordt het beschouwd als een moeilijk project, wat begrijpelijk is, want wat ze vooral geleerd hebben is iets heel anders: in de westerse manier van onderwijs is het gebruikelijk om te stellen dat er slechts één waarheid is, namelijk dat wat externe autoriteiten zeggen dat waar is, en nu wordt er van hen gevraagd om elf op zoek te gaan naar wat volgen hen waar is.
In dat kader was mij expliciet gevraagd of ik niet alleen een presentatie over ‘De Hele Olifant in Beeld’ wilde geven als een voorbeeld van een andere manier om naar de wereld te kijken, dus als een voorbeeld van een andere waarheid, maar om ook uit te leggen dat er heel andere manieren zijn om te kunnen weten – manieren die we niet op onze scholen leren.
Dat laatste samen met mijn uitleg over de Wet van Polariteit en het inzicht dat alle waarheden slechts halve waarheden zijn had tot gevolg, dat een van de leerlingen vroeg: ‘Maar betekent dat, dat u eigenlijk zegt dat alles wat we hier op school leren ook slechts halve waarheden zijn?’ Ja, zei ik. Want dat was natuurlijk de spijker op de kop! Om echter te voorkomen dat dat inzicht voor diezelfde leerlingen mogelijk tot problemen zou gaan leiden binnen datzelfde schoolsysteem,  voegde ik daar snel aan toe dat dit inzicht – alle waarheden zijn slechts halve waarheden - ook betekent dat dit niet de waarheid hoeft te zijn van alle docenten op die school.
Ik ben blij dat ik op deze manier in ieder geval alvast een heel klein beetje bij kan dragen aan het leggen van een kiem van andere manieren van leren en weten.
Andere recente presentaties
Verder was ik afgelopen september uitgenodigd om een presentatie over 'De Hele Olifant in Beeld' te geven als onderdeel van de leergang intuïtief leiderschap. Als antwoord op een van de vragen had ik gezegd, dat ik had vastgesteld dat niet al het wetenschappelijk onderzoek openbaar blijkt te zijn. Tijdens de aansluitende lunch vroeg een van de deelnemers, iemand die op een hoge positie in een bank werkte: ‘Heb ik iets gemist, dat ik dat niet weet?’ Toen zag ik me genoodzaakt om heel snel te bedenken hoe ik iets van het complexe geheel waarover ik dit jaar in mijn nieuwsbrieven (Nieuwsbrief januari 2018, Nieuwsbrief maart 2018, Nieuwsbrief mei 2018, Nieuwsbrief augustus 2018 ) heb geschreven in een paar zinnen zou kunnen toelichten. Omdat ik toen net een paar boeken van onafhankelijk onderzoeker Joseph P. Farrell (Nazi International, 2008 en The Third Way, 2015) had gelezen, gooide ik het over die boeg. Ik vertelde dat er aanwijzingen zijn, dat wel is waar in 1945 de Tweede wereldoorlog was afgelopen, maar dat dat niet per definitie betekende dat – ondanks het Neurenberg-tribunaal - ook alle Nazi’s samen met hun Nazi-ideologie waren verdwenen. Dat bleek inderdaad iets te zijn wat hij kon horen. En voor mij was het een goede oefening om te leren hoe ik daar waar van toepassing een tipje van de sluier kan oplichten.
Verder was ik in september ook uitgenodigd door de Amsterdamse afdeling van Stichting Rozenkruis voor een presentatie over 'De Hele Olifant in Beeld' en daar waren zo’n 50 mensen op af gekomen.


In deze tijd van ‘disclosures’ of - in het Nederlands – ‘onthullingen’

En dan nu verder over mijn onderzoek. In mijn vorige nieuwsbrief had ik het al over het elektrische plasma universum als een wetenschappelijke visie van het universum die in vele opzichten aannemelijker lijkt dan de Big Bang theorie. Omdat plasma omschreven wordt als zelforganiserend, raak ik steeds meer geïnteresseerd in plasma en alles wat met plasma te maken heeft, en wil dat nog beter van begrijpen voor het schrijven van mijn derde boek.
De wetenschap van graancirkels
En dat bracht me op het spoor van de documentaire “Crop Circle Diaries - The Movie” (2016) van graancirkel-filmmaker Patty Greer over de wetenschap van graancirkels. En die documentaire zette mij op het spoor van twee heel bijzondere mensen: wetenschapper en biofysicus William C. Levengood (1925 – 2013) en Penny Kelly.  
William Levengood blijkt een van die bijzondere wetenschappers te zijn, die ondanks het feit dat onderzoek naar graancirkels binnen de wetenschappelijke wereld beschouwd werd als taboe, daar toch vanaf 1990 in zijn eigen huislaboratorium onderzoek naar heeft gedaan, door monsters van planten uit graancirkels en vanaf 1993 ook grondmonsters afkomstig van graancirkels te onderzoeken en die te vergelijken met controle planten en controle grondmonsters van buiten die formaties. Penny Kelly is iemand die zich al tientallen jaren verdiepte in bewustzijn en 15 jaar lang met William Levengood aan dat onderzoek heeft samengewerkt.
Een ‘voor de wetenschap onbekende energie’ - plasma!
William Levengood stelde vast dat zowel planten uit graancirkels als ook de grondmonsters een veelheid aan ‘vreemde verschijnselen’ vertoonden. Omdat te kunnen verklaren concludeerde hij, dat de energie die betrokken is bij het creëren van graancirkels, een ‘voor de wetenschap onbekende energie’ was. Meer dan 10 jaar onderzoek leidde tot zijn hypothese dat de oorzaak van graancirkels te maken had met de blootstelling van de planten aan energetisch, complexe snel ronddraaiende plasma vortices. Het basis idee is dat een op plasma gebaseerde elektro-magnetische energiebron vanuit de Aarde in wisselwerking met vortices in de ionosfeer deze snel ronddraaiende plasma vortices doen ontstaan, die op hun beurt een zodanig effect hebben op de planten dat ze buigen zonder te breken, zodat ze in staat zijn gewoon door te groeien.
Charge Density Plasma (CDP) en onderlinge communicatie tussen alles
William Levengood was in staat om deze ‘voor de wetenschap onbekende energie’ in zijn huislaboratorium te meten en noemde die energie Charge Density Plasmas (CDP). Dus hier stuitte ik opnieuw op het verschijnsel plasma! En daar zeggen ze zeer interessante dingen over. Zo concluderen ze in een artikel dat William C. Levengood en Penny L. Kelly samen hebben geschreven in 2007, dat het onderzoek “nu overvloedig bewijs heeft opgeleverd dat Charge Density Plasmas ten minste één vorm van subtiele energie betreft, die aanwezig is in alle levende en niet-levende systemen, dat het innerlijk gegenereerd wordt, dat het zelforganiserend is en dat het niet het resultaat is van chemische, thermische of mechanische acties getriggerd door externe gebeurtenissen. De aanwezige CPDs in iedere vorm en ieder systeem dat we hebben bestudeerd inclusief water, planten, mensen, dieren, grond en stenen – suggereert dat deze energieën de weg wijzen naar het begrijpen van de interactiviteit van alle dingen en mogelijk nieuwe inzichten zouden kunnen onthullen over veerkracht, homeostase en drempels voor transformatie, die voorheen niet beschikbaar voor ons waren.” (zie ‘Discovery of Charge Density Plasmas in Water and Living systems’ (2007).
In andere woorden, dat lijkt te suggereren dat plasma niet alleen zelforganiserend is binnen levende en niet-levende systemen, maar dat het mogelijk ook verklaart – wat de Wet van Eenheid en de Wet van Overeenstemming stellen – dat alles niet alleen permanent met al het andere verbonden is, maar bovendien dat alles permanent met al het andere communiceert! (Zie voor een korte samenvatting van het werk van William Levengood die in 2013 is overleden Biophysicist and crop circle researcher W.C. Levengood passes;  en voor meer informatie deze artikelen: The Physics of Crop Formations by John Burke (1998) en Crop Circles, Plasma and Zero Point Energy, What They Don't Want You to Know! (2017) en zie voor een presentatie van Penny Kelly over dit alles op YouTube: ‘New Worlds of Energy’ deel 1, deel 2 en deel 3)
Het boek van Penny Kelly – plasma reageert op bewustzijn!
Omdat William Levengood het belangrijk vond dat de resultaten van zijn onderzoek – die tot op heden door andere wetenschappers vrijwel genegeerd worden - gezien de verstrekkende gevolgen voor ons mensen onder de aandacht zouden komen van een breed publiek, vroeg hij Penny Kelly of zij, juist omdat ze geen wetenschapper was, een boek zou willen schrijven over zijn wetenschappelijke onderzoek naar graancirkels. En dat heeft ze gedaan en ik bestelde dat boek direct, want hier wilde ik meer van weten. In dit boek, ‘Consciousness and Energy Volume 2, New World of Energy’ (2012), beschrijft zij niet alleen uitgebreid het onderzoek in voor leken begrijpelijke taal, maar wijst zij er ook op dat het onderzoek dat zij samen met hem deed liet zien, dat plasma reageert op bewustzijn! Dat verklaart mede het feit, dat de vormen van sommige graancirkels mede beïnvloed zijn door mensen die via meditatie hun aandacht op bepaalde vormen gefocust hadden. Dat zelfde gegeven maakt het mogelijk dat er ook nog heel andere invloeden een rol zouden kunnen spelen bij de vorm van sommige graancirkels…
Plasma als de schakel tussen materie en bewustzijn…
Plasma wordt beschreven als de ‘vierde staat’ van materie: naast vast, vloeibaar en gas. Wanneer we het echter bekijken op basis van de Wet van Eenheid en de Wet van Overeenstemming en de theorie over een elektrisch, plasma universum en dus op basis van de ontstaansgeschiedenis van materie, zouden we plasma ook de ‘eerste staat’ van materie kunnen noemen. Namelijk als de staat waaruit vervolgens de andere drie staten – vast, vloeibaar en gas – ontstaan. Dat betekent dat alles in essentie uit plasma bestaat en daarmee komt een mogelijk nog belangrijker missing link in beeld, namelijk plasma als de schakel tussen bewustzijn en materie! Wat dat alles betekent is, dat we niet alleen met ons bewustzijn plasma kunnen beïnvloeden, maar dat we in feite met ons bewustzijn alles kunnen beïnvloeden. Kortom, dit raakt aan het verschijnsel van materialisatie en dematerialisatie.
De andere boeken van Penny Kelly
Dit boek van Penny Kelly maakte mij ook nog meer geïnteresseerd in Penny Kelly zelf, omdat zij schrijft dat ze zo’n veertig jaar geleden een spontane, volledige kundalini-ervaring had, met als gevolg dat haar bewustzijn van de ene op de andere dag zeer verruimd was. Sindsdien heeft ze in vele verschillende staten van bewustzijn haar eigen onderzoek gedaan naar de verschillende niveaus van de werkelijkheid. Daarover schrijft ze in haar inmiddels 7 boeken (zie haar website). Omdat het boek over het onderzoek van William Levengood een deel uit een serie van drie boeken van haar was, bestelde ik ook de andere twee delen: ‘Volume 1: Multi-dimensionality and a Theorie of Consciousness’ (2006) en ‘Volume 3: Religion, Sex, Power and the Fall of Consciousness’ (2015).
Ik heb ze met rode oortjes gelezen omdat ze enerzijds grote overlap hebben met mijn inzichten, met dat waar ik overschrijf en/of mij in verdiep en anderzijds hier en daar nog een heel stuk verder gaan en daarom licht werpen op zaken waar ik nog geen of te weinig helderheid had gevonden!
De cultuur van het Licht
Volume 1 beschrijft in feite het holistische wereldbeeld en met name ook het daarop aansluitende mensbeeld en dus wie we zijn als mens en wat onze onbegrensde mogelijkheden zijn, als we ons bewustzijn verruimen.
Volume 3 heeft vele overlappen met mijn boek ‘Samenlevingen in Balans’ maar gaat tegelijkertijd ook nog een heel stuk verder. Zo beschrijft ze onder andere haar ‘herinneringen’ aan het leven in en zeer geavanceerde cultuur in de Mongoolse woestijn. Ik vermoed dat dit de cultuur is die door anderen beschreven wordt als de cultuur van de Gobi woestijn. Zij beschrijft dit als de cultuur van het Licht en de cultuur van de onsterfelijken…
En ze legt niet alleen uit hoe we als mens onsterfelijk zouden kunnen worden, en wat we ons daar bij zouden moeten voorstellen (namelijk ons energiesysteem als een perfecte torus laten werken, die zichzelf ‘in leven houdt, dus precies zoals ik dat in ‘De Hele Olifant in Beeld’ bij de Wet van Dynamische Balans beschrijf, maar dan van toepassing op ons eigen energiesysteem). Bovendien is het volgens haar de bedoeling voor ons als mensheid om onsterfelijk te worden, dus om naar die onsterfelijkheid te streven.
Ik ben erg blij dat ik deze boeken heb gevonden, omdat het voor mij zowel heel veel zaken beschrijft die ik wel innerlijk wist, maar nergens nog bevestigd had gezien. Het reikt me ook nog ontbrekende puzzelstukjes aan over zowel de ware geschiedenis van de mensheid als over hoe onze toekomst er werkelijk uit zou kunnen zien. Kortom, ik kan deze boeken van harte aanraden aan iedereen die zit te wachten op mijn derde boek.

Andere disclosures - ETs
Het onderzoek van William Levengood beperkte zich niet tot de ‘vreemde’ effecten van de ‘bijzondere’ energieën die betrokken waren bij het ontstaan van graan, maar hij onderzocht ook ‘vreemde’ effecten van de ‘bijzondere’ energieën die te maken hadden met UFOs – bv. keek hij naar de groei van bomen op een plek waar tientallen jaren eerder een UFO had geland. Als biofysicus kon hij afwijkende groeipatronen terug vinden in de jaarringen van bomen op die plek. Ook dat wees in de richting van plasma en dus in de richting van een relatie tussen UFOs en plasma.
Buitenaardsen in contact met regeringen
Penny Kelly schrijft in haar boek Consciousness and Energy, Vol 2 dat er volop bewijs is dat er andere wezens bestaan (bekend onder namen als ETs, buitenaardse wezens, star people). Regeringen van diverse landen hebben contact met hen, hoewel ze dat niet toegeven. Bij het contact tussen regeringen en wezens van andere planeten en dimensies, werden bedrijven uitgenodigd om de technologie die zij gebruikten na te bouwen. En hoewel sommige van deze technologieën inderdaad met succes zijn nagemaakt, werden die successen niet altijd gedeeld. Voor het grootste deel werden ze strikt geheim gehouden.
Disclosure Project
En dat brengt ons bij een heel ander aspect van de ‘disclosures’ (of onthullingen) van dit moment. Al in 2001 organiseerde Steven Greer, zijn Disclosure Project waarbij hij van zoveel mogelijk burgers, militairen en mensendie werkzaam waren bij de overheid verklaringen over het onderwerp UFOs verzamelde. Op een persconferentie in mei 2001 in Washington, D.C. verklaarden vervolgens 20 gepensioneerde werknemers van de Air Force en geheime diensten persoonlijk UFOs te hebben waargenomen. Dat zorgde er helaas niet voor dat het zwijgen over
het bestaan van UFOs doorbroken werd.
William Tompkins en het bestaan van UFOs  
Over het feit dat er in het geheim al sinds de tweede wereldoorlog gewerkt is aan het ontwikkelen van zoiets als vliegende schotels, heeft de Amerikaanse insider William Tompkins (1923 - 2017) recent informatie naar buiten gebracht. Een van de dingen die hij vertelt is, dat Amerikaanse spionnen tijdens de tweede wereldoorlog in Nazi-Duitsland informatie vergaarden over de daar toen aanwezige geavanceerde ruimteschepen en dat de informatie daarover, die via spionnen vanaf 1942 bij de Amerikanen binnenkwam, in de USA gebruikt werd om hun eigen UFOs te ontwikkelen.
Iets anders wat hij vertelt is, dat niet alleen de projecten in Nazi-Duitsland een samenwerkingsproject waren met buitenaardsen (Draco’s), maar dat ook aan de Amerikaanse projecten buitenaardsen meewerkten (Nordics). Later ging dit spionage project over in de geheime projecten, die bekend waren onder de code naam Operation Majestic 12 (of kortweg MJ-12), dat tot doel had om alles wat ze konden vinden over de buitenaardse technologie te onderzoeken en te gebruiken.
William Tompkins, die zelf al heel jong – nog voor hij zijn middelbare school had doorlopen – door militairen gevraagd werd om voor hen te werken, zegt dat alles wat je op school en op de universiteit leert – zoals fysica, astronomie, geneeskunde, bol staat van leugens om ons te misleiden. Dat was een van de redenen, dat hij geen officiële scholing kreeg…  (Zie zijn boek ‘Selected by Extraterrestrials’, My Life in the Top Secret World of UFOs, Think-Tanks and Nordic Secretaries’ (2015) en zie bv. hier over het leven van William Tompkins; en dit interview uit 2017:William Tompkins Last Interview with Jordan Sather - MUFON 2017 Secret Space Program)
Viktor Schauberger   
Dat alles plaatst ook veel gebeurtenissen in het leven van de Oostenrijkse boswachter en uitvinder Viktor Schauberger (1885 - 1958) in een begrijpelijker context. Hij was ook relatief weinig geschoold, maar ontleende zijn kennis aan inzicht in de werking van de natuur en kwam zo tot geheel andere inzichten in technologie, dan iedereen die daar een officiële studie voor had gevolgd. Toen ik me in zijn werk verdiepte voordat ik ‘De Hele Olifant in Beeld’ schreef, hielp me dat enorm om een aantal zaken rond de Wet van Dynamische Balans te begrijpen. In het indrukwekkende boek Eénoog in het land van de blinden, de herontdekking van aether, door R. Guépin (2010) over het leven van Viktor Schauberger, wordt beschreven dat zowel de Nazi’s als de Amerikanen zich inspanden om hem met list en bedrog zijn inzichten in geheel andere vormen van technologie te ontfutselen en hoe de Amerikanen daar uiteindelijk in slaagden.
De Majestic Documents – bewijs dat we niet alleen zijn
Robert Wood, die in 2016 samen met William Tompkins werd geinterviewed door Search4TruthReality (part 1, part 2 and part 3) bevestigt delen van het verhaal van William Tompkins. Robert Wood is de oprichter, samen met zijn zoon, van de website The Majestic Dcuments waarop een veelheid aan documenten te vinden is over dit supergeheime project, om zo niet alleen “bewijs dat we niet allen zijn” aan de wereld te kunnen laten zien. Maar ook dat er al heel lang een UFO-programma in de USA bestaat. “… de super geheime documenten vertellen het verhaal van presidentiële en militaire actie, opdrachten en geheimhouding wat betreft het bestaan van UFOs en hun buitenaardse inzittenden. (…) Het verhaal dat de documenten vertellen laat bij de lezer weinig ruimte over voor twijfel, dat de geheimhouding werkelijk, schokkend en soms onethisch is.”
Inmiddels verschijnt er op het internet steeds meer informatie hierover, zoals bijvoorbeeld de documentaire Ancient Space Program (2016) over oude culturen die mogelijk duizenden jaren geleden al contact hadden met culturen van buiten de Aarde, en (om die reden) de mogelijke interesse van NASA in die oude culturen.
“UFOs: De ongecontrolleerde onthulling”
Het afgelopen jaar lijkt er enige beweging te komen in het officieel erkennen van het bestaan van UFOs en wordt het bestaan van UFOs niet meer ronduit ontkent, maar tegelijkertijd wordt er nog steeds geen echte opening van zaken gegeven. Dat was recent (eind augustus/begin sept. 2018) reden om op ECETI, de ranch van James Gilliland in de staat Washington, USA  - een plek die bekend staat om de vele waarnemingen van UFOs, deze documentaire UFOs: The Uncontrolled Narrative - FULL MOVIE te maken. In deze documentaire komen mensen aan het woord over hun visie over het bestaan van UFOs en het belang van volledige disclosure.
De film ‘Above Majestic’ gister verschenen (30 oktober 2018)
En dan is gister – 30 oktober - de film ‘Above Majestic: The Implications of a Secret Space Program’ verschenen. David Wilcock, een van de makers van deze film van ruim twee uur zegt hierover: “Nooit eerder is er een ‘alles in een’ uitbarsting van volledige disclosure zoals dit in één enkele film geweest.” Waarom deze film zo belangrijk geacht wordt, is dat het niet alleen het bestaan van UFOs, buitenaardsen en zeer geavanceerde technologie onthult, maar ook dat het duidelijk maakt hoe bij de geheimhouding alles met alles samenhangt.
The Secrets Space Pogram
Dit is hoe de filmmakers het zelf zeggen: “Op 10 september 2001 kondigde Minister van Defensie, Donald Rumsfeld aan dat 2,300 miljard dollar binnen de uitgaven van het Ministerie van Defensie niet verantwoord konden worden. De volgende dag werd het kantoor van de budget analist van het Pentagon vernietigd in de 9/11 aanslag. Het mysterie blijft bestaan: Waar zijn de vermiste duizenden miljarden dollars? ‘Above Majestic’ is een schokkende en provocatieve kijk op wat er voor nodig zou zijn om een duizenden miljarden dollars kostend Secret Space Program (een clandestiene groep van elite militairen en hoofden van corporaties – bekend als ‘Majestic 12’ - met de opdracht voor ‘reverse-engineering’ van buitenaardse technologie) verborgen te houden voor het publiek en wat de implicaties daarvan zouden zijn voor de mensheid. Kijkers worden meegenomen in een diepe duik in de oorsprong, technologieën, geschiedenis, geheimhouding, samenzweringen, getuigenissen en onderzoek dat voorbij en boven Majestic gaat. De meest belangrijke auteurs, onderzoekers, klokkenluiders en verspreiders van informatie in de beweging voor Waarheid en Volledige Onthulling komen aan het woord.” Dat zijn o.a.  David Wilcock, Corey Goode, William Tompkins,
Laura Eisenhouwer (kleindochter van), Niara Isley en Jordan Sather. Conclusie van de film is, dat voor het werkelijk kunnen creëren van een betere toekomst voor iedereen, het nodig is dat veel van wat nu geheim gehouden wordt, in de openbaarheid komt. (Zie hier de officiële Trailer van Above Majestic of hier op vimeo en een eerdere trailer van juni 2018 ).
Waarom wordt het bestaan van buitenaardse wezens geheim gehouden?
Dat alles brengt ons bij de vraag waarom het bestaan van buitenaardse wezens geheim wordt gehouden. Wat bij het beantwoorden van die vraag belangrijk is, is om ons allereerst te realiseren, dat er vele verschillende buitenaardse wezens bestaan, die op dit moment contacten hebben met mensen, en dat ze daarbij verschillende bedoelingen of agenda’s hebben. De Draco’s zijn daarbij vooral uit op controle, terwijl andere groepen zoals de Nordics volgens William Tompkins vooral ‘de goede mensen’ helpen. Nog weer anderen (The Blue Avians) willen ons helpen bij de transformatie van ons bewustzijn.Binnen die context wordt het duidelijk dat Penny Kelly drie redenen noemt voor de geheimhouding:
1. Macht
Ze (regeringen en/of machthebbers) zijn bang, dat een officiële erkenning van hun bestaan een verschuiving in de huidige machtsstructuren te weeg zou brengen en dat zo’n verschuiving voor de huidige machthebbers een verlies aan macht zou betekenen.
2. De kracht van bewustzijn
Ze (regeringen en/of machthebbers) zijn bang, dat de openlijke erkenning van het bestaan van andere wezens en in het bijzonder wezens die zeer vergevorderd zijn wat betreft zowel technologie als bewustzijn, de oude instellingen en organisaties irrelevant zouden maken. Penny Kelly wijst er juist vanwege dit tweede punt op dat het belangrijk is dat we ons voorbereiden op een ontmoeting met deze wezens. “De grootste schok die mensen zouden hebben bij een confrontatie met buitenaardsen,” schrijft ze, “zal niet zijn hoe ze eruit zien of hoe ze klinken, of wat voor wapens ze hebben, maar het zal hun verbazingwekkende controle over hun bewustzijn zijn en wat ze met dat bewustzijn kunnen doen.” Het allerbelangrijkste dus wat we kunnen leren van verder ontwikkelde wezens is wat ze kunnen omdat hun bewustzijn veel ruimer is dan dat van de meeste van ons, mensen: ze kunnen bewust verschijnen en verdwijnen, iemands gedachten lezen, objecten manifesteren, de omgeving veranderen en de toekomst en het verleden zien.
In deze context is het interessant dat David Wilcock schrijft dat nog voor dat de film ‘Above Majestic ’officieel verscheen op 30 oktober, op 29 oktober facebook via een brief liet weten dat de film “Fake News” was en dat door hen geen advertenties zouden worden toegestaan. Volgens David Wilcock kun je daar uit afleiden, dat ze met het maken van deze film iets goeds doen. “Als dit soort informatie openbaar bekend wordt, zal het de waarschijnlijkheid van een massaal, collectief ontwaken enorm vergroten.” Volgens hem hebben alle goedgezinde buitenaardsen een centraal doel, namelijk om ons te helpen om ons te realiseren dat we ons bevinden in een spirituele opleiding of we ons dat nu wel of niet realiseren. (Voor wie behoefte heeft aan een ruimtere context voor de film, zie dit artikel van David Wilcock)
3. Geavanceerde technologieën
Ze (regeringen en/of machthebbers) zijn bang, dat we zullen ontdekken dat ze enorme hoeveelheden belastinggeld hebben gebruikt om technologieën te ontwikkelen en mogelijkheden om in de ruimte te reizen, die vergelijkbaar zijn met de technologieën van deze wezens. Penny Kelly wijst hierbij op de samenhang: “[de buitenaardsen] hebben de beschikking over geavanceerde vormen van technologie, omdat ze een ver ontwikkeld bewustzijn hebben… en dat is de belangrijke boodschap voor ons. (…) Als we zelfvernietiging willen vermijden, als we leven op het praktische niveau beter willen maken, als we geavanceerde vormen van beschaving voor onszelf willen, dan is het tijd om ons eigen bewustzijn te ontwikkelen. We hebben allemaal deze hogere functie nodig om onszelf en de planeet te redden.” Hopelijk zal het een en ander uiteindelijk leiden tot het openbaar maken van verborgen nieuwe technologieën samen met de relaties met de niet-menselijke wezens. “Als wij dan intussen klaar zijn om daar op aan te sluiten,” schrijft Penny Kelly, “zullen we ons allemaal voorwaarts bewegen in een wereld van mogelijkheden. Nieuwe vormen van energie zullen technologieën ondersteunen waar we alleen maar van hebben kunnen dromen en er zal een geheel nieuwe kijk op de realiteit en onze plek daarin ontstaan.”
‘The Robes’ haar boek over de toekomst
Onlangs ontdekte ik dat een ander boek van Penny Kelly, ‘The Robes:  a book of coming changes’ (2005), expliciet over de toekomst gaat! In dit boek, beschrijft ze, dat kort nadat ze haar spontane, volledige kundalini-ervaring had gehad eind jaren 70 van de vorige eeuw, kleine wezens gekleed in mantels, haar bezochten omdat ze haar de toekomst wilden laten zien. Terwijl ze daar aanvankelijk niet echt in geïnteresseerd was, liet ze zich tenslotte toch ‘meenemen’ naar de ‘mogelijke toekomsten’. Zo bezocht ze begin jaren tochtig van de vorige eeuw de periode waarin we ons nu bevinden – de periode 2000-2025 – maar ook de periode daarop volgend 2025-2050 en zelfs een periode in het begin van de jaren 2400.
Natuurlijk kunnen we ons afvragen of zoiets tot de mogelijkheden behoort, maar op mij komt haar verhaal zeer aannemelijk over. Ten eerste omdat ik weet dat het mogelijk is om in een verruimde staat van bewustzijn op het niveau van ‘de wereld van de spirit’ om zowel het verleden als de toekomst te bezoeken. Bovendien spreekt ze, precies zoals Tom Brown, Jr. bij wie ikzelf in de leer ben geweest, over ‘mogelijke toekomsten’ en ze illustreert dat – net als Tom Brown - met haar hand, waarbij de palm de plek is van het nu en de vingers de verschillende ‘mogelijke toekomsten’ weergeven. Welke van de ‘mogelijke toekomsten’ de ‘werkelijke toekomst’ wordt, wordt – in lijn met de Wet van Aantrekking - bepaald door waar we collectief onze meeste energie op richten.
Voor mij was wat zij hierover vertelt een van de eerste bevestigingen van dat waar ik van droom en waarover ik in mijn boek ‘Samenlevingen in Balans’ schrijf, en dus de transformatie van de huidige samenlevingen uit Balans naar wat ik noem ‘Samenlevingen in Balans’! Nu nog even wachten tot het bestelde boek ‘The Robes’ arriveert…
Maar ondertussen wordt een tipje van de sluier al opgelicht in interviews met Penny Kelly op YouTube. Zie bv.:
10 sep. 2018, Penny Kelly - The Future of Money & Consciousness en
21 april 2018, Future Visions interview met Penny Kelly deel 1, deel 2 en deel 3
Over de huidige periode
Het huidige moment – tussen 2015 en 2021 - beschrijft Penny Kelly als het keerpunt en ze zegt dat ‘we’ (dwz. de inwoners van de USA) ‘goed door de eerste test’ zijn gekomen door Donald Trump in plaats van Hillary Clinton als president te kiezen… (zie ook de beschrijving van haar ebook Trump & The Sting - The Storm to Re-Take America op haar website).De agenda voor 2018
En dan is hieronder de agenda met op dit moment één besloten presentatie over mijn boek ‘De Hele Olifant in Beeld’. Zie voor de nadere details de agenda hieronder. Mogelijk zijn er binnenkort meer uitnodigingen zijn. Bekijk daarom altijd voor de meest actuele agenda mijn website


Donderdag 13 december 2018, in Breukelen

Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' als onderdeel van het programma ‘Creëren met Toekomst’ voor veranderaars uit de Veiligheidsregio’s (dit is een besloten bijeenkomst)

 

 

Tot zover het nieuws rond ‘De Hele Olifant in Beeld’, ‘Samenlevingen in Balans’ en mijn verdere werk.

Lieve groetjes,

Marja de Vries