Meer dan één paar ogen

De Wet van Trilling en de Wet van Overeenstemming: alles is energie, we hebben een fysiek lichaam en met onze fyieke ogen nemen we de fysieke wereld waar. Daarnaast hebben we ook een force lichaam en met onze 'force ogen' nemen we de energie in de wereld van de force waar.

door Marja de Vries © 2008, Marja de Vries

Een persoonlijke ervaring die ik had in 1996 tijdens een van de cursussen van Tom Brown, Jr. in New Jersey, USA.

 

Mijn ontmoeting met de 'grandmotherspirits' in 1994 leidde er toe dat ik in de periode van 1995-1997 trainingen volgde bij Tom Brown,Jr. Hij is als kind van zijn achtste tot zijn achttiende leerling geweest van de zeer bijzondere Lipan-Apache indiaan Grandfather Stalking Wolf. Van Tom Brown leerde ik veel over de Wet van Overeenstemming en de verschillende niveaus van de werkelijkheid. Door mijn ervaring van het spoorzoeken in de wereld van de force was er al een hele nieuwe wereld voor me open gegaan. Tijdens de cursus 'Advanced Awareness' die ik in januari 1996 volgdehad ik een ervaring die mijn wereldbeeld nog verder oprekte.

Tijdens deze cursus deden we een heleboel oefeningen die allemaal hetzelfde doel hadden: namelijk om er door middel van eigen ervaringen van overtuigd te raken dat de wereld van de force inderdaad echt bestaat en dat we die kunnen waarnemen, als het ons lukt om onze aandacht daar heen te verschuiven. Op een avond kregen we de opdracht 'bomen herkennen' om ons zo te oefenen in aura-identificatie. Voor deze oefening moesten we samen met een partner 's avond naar buiten gaan. De ene persoon moest een blinddoek opdoen en de partner moest vervolgens deze persoon naar 6 verschillende bomen en struiken brengen. Iedere keer moest de geblinddoekte persoon dan met zijn of haar handen op een afstand van zo'n 15 cm van de stam de aura van die boom of struik voelen, zonder aanvankelijk te weten of het bv. een den, een eik of een ceder was. Pas nadat de geblinddoekte persoon het karakteristieke van de aura van zo'n boom had beschreven, mocht de partner vertellen om welke boomsoort het ging. Nadat dit bij 6 verschillende bomen en struiken was gedaan, moest de partner de geblinddoekte persoon naar één van de al onderzochte boomsoorten brengen in de hoop dat de geblinddoekte persoon aan de hand van de aura de boomsoort zou kunnen identificeren. Volgens Tom Brown was het belangrijkste om dit te leren er gewoon mee te beginnen, want vertelde hij ons, als het begin er eenmaal is, is het alsof er een poort opengaat 'omdat je het eigenlijk allemaal al weet'. Het moeilijkste is eigenlijk om het onder woorden te brengen.

We besloten dat ik als eerste de blinddoek om zou doen. Mijn oefenpartner bracht me achtereenvolgens bij drie verschillende bomen en als ik mij concentreerde op wat ik in mijn handen voelde nam ik inderdaad bij de verschillende bomen verschillende soorten warmte en prikkelen in mijn handen waar. Toen mijn partner me daarna bij een struik bracht en ik me opnieuw concentreerde, voelde ik een branderig gevoel in mijn vingers, maar bovendien 'zag' ik opeens de takken. Ik 'zag' dat het gedeelte van de tak dat lager was dan mijn handen niet vertakt was en dat zo'n 20 tot 30 cm boven mijn handen, de tak opsplitste in drie takken. Ik vertelde dat enthousiast aan mijn partner. Hij vertelde mij dat het juist was wat ik zag, behalve dat de tak niet in drie maar in twee takken vertakte. 'Nee,' zei ik voor ik het me goed en wel realiseerde, 'het vertakt in drie takken, dat zie ik duidelijk...' Dat was natuurlijk vreemd, want ik stond daar goed geblinddoekt, maar ik zag heel duidelijk als het ware een negatief: ik zag de tak heel helder met de drie vertakkingen als licht tegen een donkere achtergrond. Mijn oefenpartner daarentegen keek met zijn fysieke ogen en het was avond en donker. En terwijl ik hem dat wilde vertellen gebaarde ik met mijn handen en die zag ik toen ook... ik zag geblinddoekt mijn eigen handen druk gebarend bewegen, ook als witte handen tegen een donkere achtergrond.

Mijn oefenpartner stelde intussen een onderzoek in naar de vertakking en vertelde me dat hij het inderdaad in het donker niet helemaal goed had gezien en dat ik inderdaad gelijk had: de tak vertakte zich niet in twee maar in drie takken. Ik stond intussen nog helemaal verbaasd naar mijn eigen handen te kijken. Het was uitgesloten dat ik ze zag met mijn fysieke ogen die geblinddoekt waren. De enige conclusie was dat ik ze zag met 'een ander paar ogen', met mijn 'force ogen'. Door me intens te concentreren op het waarnemen van de aura's van de bomen en struiken, was het me blijkbaar gelukt om mijn aandacht van de fysieke wereld te verschuiven naar de wereld van de force, waardoor ik nu ook gebruik kon maken van mijn 'force ogen' en daarmee de energie van mijn handen waarnaam.

En toen herinnerde ik me opeens, dat ik gelezen had dat er blinde mensen zijn, die toch kunnen zien. Ze zijn blind omdat ze niet kunnen kijken met hun fysieke ogen, maar dat wil niet zeggen dat hun 'force ogen' ook onbruikbaar zijn. Natuurlijk zal het een kwestie van oefenen zijn om te leren de aandacht te verschuiven naar de wereld van de force, maar ik wist nu uit eigen ervaring dat dat tot de mogelijkheden behoort, en daarom was het voor mij mogelijk om dit in mijn boek 'De Hele Olifant in Beeld' te beschrijven: Alles wat bestaat in de wereld van de materie, bestaat ook in de wereld van de force en in de wereld van de spirit, en dat geldt ook voor ons. We hebben een fysiek lichaam en fysieke ogen, waarmee we de fysieke wereld waarnemen, we hebben een force-lichaam en 'force ogen' waarmee we de wereld van de force kunnen waarnemen en we hebben een spirit-lichaam en 'spirit ogen' waarmee we de wereld van de spirit kunnen waarnemen. De kunst is om te leren om onze aandacht bewust te verschuiven, want zolang als onze aandacht gericht blijft op de wereld van de materie is dat het enige wat we zullen waarnemen.

Lees hier meer over mijn ervaringen tijdens de cursussen van Tom Brown, Jr. in New Jersey, USA: Niet-lokale communicatie

 

Enige boeken van Tom Brown, Jr.:

Tom Brown,Jr., The Tracker, 1978/79, Berkley Books, New York, NY.
Tom Brown,Jr., The Search, more of the ancient art of pure survival, 1980/1982, Berkley Books, New York, NY.
Tom Brown,Jr., The Vision, the dramatic truw story of one man'search for enlightenment, 1988, Berkley Books, New York, NY.
Tom Brown,Jr., The Quest, one man's search for peace, insight, and healing in an endangered world, 1991, Berkley Books, New York, NY.
Tom Brown,Jr., The Journey, a message of hope & harmony for our earth & our spirit, 1992, Berkley Books, New York, NY.
Tom Brown,Jr., Grandfather, a Native American lifelong search for truth and harmony with nature, 1993, Berkley Books, New York, NY.
Tom Brown,Jr., Awakening Spirits, a Native American path to inner peace, healing and spiritual growth, 1994, Berkley Books, New York, NY.