De Hele Olifant - nieuwsbrief - juni 2016

 

Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,

Hier is de nieuwe nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rond mijn twee boeken De Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans, de vorderingen van mijn derde boek, mijn streven om bij te dragen aan meer bekendheid over de universele wetmatigheden en mijn intentie om bij te dragen aan de transformatie van leren en onderwijs zodat het overeenkomt met wie we in essentie zijn. En dit alles op zo’n manier dat het bijdraagt aan het welzijn van alles en iedereen wereldwijd, alleen op de korte termijn, maar vooral ook op de lange termijn en dus ook voor de komende zeven generaties.

 

Leren en Onderwijs in Balans
Dit keer is het grootste gedeelte van mijn nieuwsbrief gewijd aan waar mijn werk in eerste instantie in 2003 allemaal mee begonnen is: namelijk mijn wens om bij te dragen aan de transformatie van leren en onderwijs zodanig dat het overeenkomt met wie we en dus ook met wie kinderen in essentie zijn. Dat betekent onder andere in mijn visie dat het gebaseerd zal zijn op een holistisch wereld- en mensbeeld. Om die reden schreef mijn boek De Hele Olifant in Beeld als een eerste begin in die richting, want dat boek beschrijft een holistisch wereldbeeld. Ik heb mijn tweede boek Samenlevingen in Balans geschreven, omdat het me vrijwel onmogelijk leek om in een ‘Samenleving uit Balans’, die gebaseerd is op een reductionistisch, mechanistisch wereldbeeld, een school te beginnen gebaseerd op een holistisch wereldbeeld en zo dat kinderen hun natuurlijke staat van bewustzijn kunnen behouden. Maar lijkt het er op dat precies dit in Rusland – en dus binnen een ‘Samenleving uit Balans’ – wel gelukt is! Daarover gaat het grootste deel van deze nieuwsbrief…


De Schetinin School in Tekos, Rusland
Zoals ik in mijn vorige nieuwsbrief vermelde ben ik in april in Wales naar een weekendseminar geweest over een zeer bijzondere school in het Zuiden van Rusland, niet ver van de Zwarte Zee aan de rand van het dorp Tekos in de regio Gelendzhik. De school is een Lyceum en het is een internaat en is ook bekend als de Schetinin School naar de initiatiefnemer, directeur en de grote kracht achter deze school, Mikhail Petrovich Schetinin. Mijn plan was om op basis van dit seminar van Leo Sharashkin die zelf 40 dagen op de school was, en op basis van de informatie die ik al had over die school een artikel te schrijven. Ik had gehoopt om in deze nieuwsbrief te kunnen vermelden dat dat artikel klaar is en te vinden is op mijn website. Echter… hoewel ik tijdens dat seminar veel heb gehoord over de school, miste ik het grote overzicht en het inzicht in de achterliggende principes van de school, en dat is natuurlijk precies waar ik in geïnteresseerd ben...
Anna Pavlova
Maar bij thuiskomst uit Wales hoorde ik dat iemand anders, Anna Pavlova, een jonge Russische vrouw die zelf 9 jaar op die school heeft geleerd en gewerkt naar Oostenrijk, Duitsland, België en Nederland zou komen en in juni in Nederland een 3-daagse workshop in het Engels over diezelfde school zou geven. Natuurlijk heb ik me daar ook voor aangemeld, maar inmiddels weten we dat het haar helaas niet gelukt is om tijdig een visum voor de Schengen landen te krijgen en dat die workshop nu niet doorgaat, maar mogelijk dit najaar wel…
Dit alles wakkerde wel mijn nieuwsgierigheid naar die school verder aan en daarom ben ik de afgelopen anderhalve maand op zoek gegaan naar zoveel mogelijk informatie die ik alvast over deze school kon vinden. Met als resultaat dat er voor mij inderdaad een plaatje van het geheel aan het ontstaan is dat er zeer indrukwekkend en veelbelovend uitziet.
Een ‘school bij de rivier’…?
Mikhail Petrovich Schetinin lijkt namelijk een school te zijn begonnen die gebaseerd op alle drie de onlosmakelijk met elkaar samenhangende aspecten:
3 samenh. asp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


zoals ik dat in mijn boek Samenlevingen in Balans beschrijf die kenmerkend zijn voor Samenlevingen in Balans: namelijk een holistisch wereldbeeld, een organisatiestructuur gebaseerd op gelijkwaardigheid en waarbij er bewust naar gestreefd wordt dat leerlingen (wat ik in de context van mijn metafoor van de Landkaart in mijn boek Samenlevingen in Balans beschrijf als) hun natuurlijke staat van balans ‘bij de rivier’ kunnen behouden of herstellen. Deze school bestaat inmiddels al meer dan 20 jaar als een openbare school die door de staat wordt betaald, zo’n 250 tot 300 leerlingen heeft in de leeftijd van acht tot begin twintig, en die inmiddels officieel het “Lyceum-internaat van de Russische Academie van Onderwijs” heet.
Dat is natuurlijk meer dan de moeite waard om nader uit te zoeken, want tot nu toe wist ik alleen van het bestaan van een andere ‘school bij de rivier’, nl. de Yin Yang school, die in de 80er jaren zo’n 10 jaar in Californië, USA, heeft bestaan. Zie daarvoor het enige artikel dat ooit over deze school is geschreven door mensen van die school zelf: het artikel van Mary Bell Nyman, en verder mijn artikel over deze school.

 

Een uitgebreid artikel over de Schetinin school
Ook over deze Russische school is er relatief weinig geschreven: volgens Leo Sharashkin heeft Mikhail Petrovich Schetinin ooit wel een manuscript opgesteld, maar dat is tot op heden nooit een boek geworden. Leo Sharashkin heeft geprobeerd om met Mikhail Petrovich Schetinin over dat manuscript te praten om te zien of hij, Leo, op basis daarvan misschien een boek zou kunnen schrijven, maar ook dat plan lijkt enigszins gestrand te zijn… Het een en ander heeft er toe geleid, dat ikzelf inmiddels werk aan een uitgebreid artikel over de Schetinin School waarin ik er naar streef om de achterliggende principes van deze school zoals ik die tot nu toe begrijp – ook op basis van al het onderzoek dat ik inmiddels heb gedaan naar leren en onderwijs binnen ‘Samenlevingen in Balans’ - zo helder mogelijk weer te geven – als een soort voorwerk dat ik natuurlijk ook zal gebruiken bij het schrijven van mijn vierde boek over ‘Leren en Onderwijs in Balans’. Als het artikel af is zal ik het op mijn websitezetten, zodat iedereen die daarin geïnteresseerd is dat kan lezen. In deze nieuwsbrief zal ik alvast wat van de grote lijnen beschrijven met linken naar allerlei bronnen die ik heb gevonden, zodat iedereen ook alvast zelf op onderzoek uit kan gaan.
Het doel van de school
Mikhail Petrovich Schetinin benadrukt dat niet de methode het belangrijkste is van de school, maar het doel dat ze met die methode trachten te bereiken, namelijk: “het grootbrengen van werkelijke Mensen samen met de ontwikkeling van het oneindig potentieel waarmee het kind begiftigd is, dus het laten opbloeien van al hun talenten. Onderwijs gericht op het gehele, universele zelf van een kind en de ontwikkeling van hun mentale, fysieke, morele en spirituele gezondheid, zodat ze in harmonie kunnen leven met de wereld om hen heen.”
Een stille revolutie
Inmiddels wordt de school druk bezocht door mensen van over de hele wereld en circuleren er veel enthousiaste verhalen over deze school op het internet. Sommige bezoekers spreken over een stille revolutie die daar plaatsvindt en over Mikhail Petrovich Schetinin als dé grote onderwijslegende van onze tijd. Anderen concluderen dat deze school mogelijk hét voorbeeld is van het onderwijs van de toekomst. Weer anderen spreken in dit kader zelfs over de nieuwe toekomst van de mensheid. In 2008 dus toen zijn school zo’n 14 jaar bestond, zei Michael Petrovich Shetinin zelf dit: “Kinderen komen naar deze school vanuit alle delen van de wereld, ze komen hier met hun dromen over de toekomst. In feite hebben ze op dit moment zo’n grote oceaan van dromen en creatieve gedachten gecreëerd, dat ik denk dat niemand dit ooit nog kan stoppen.”
Informatie op het internet:
Voor wie inmiddels erg nieuwsgierig is geworden zijn hier alvast wat linken naar informatie over deze school. Zie voor een allereerste eerste indruk de film The Kin School Tekos Russia (30 min.; dit is de Youtube versie van de film die als DVD is uitgebracht met de naam: ‘The School: humanity’s new future’) en het interessante artikel ‘Inspiratie uit Rusland’ van Marlies Ludding-van Loon die Russisch spreekt en zelf een aantal jaren geleden een week op de school te gast was. Ikzelf was erg benieuwd om meer over de achtergrond van Mikhail Petrovich Schetinin en zijn filosofie te vinden en dat leverde tot nu toe slechts twee korte artikelen van hemzelf op, die ik helaas niet zo heel helder vond, mogelijk als gevolg van de vertaling van het Russisch naar het Engels. Maar voor wie daarin geïnteresseerd is zijn hier de linken: ‘On the pathway to Man’ (1989) en ‘Kinsman (Rodochelovek)’ (1999)
Yuri Smirnov in gesprek met Mikhail Schetinin
Mogelijk is Mikhail Petrovich Schetinin niet zo zeer iemand van schrijven, maar meer van spreken. In ieder geval vond ik twee artikelen van Yuri Smirnov (een Rus die zelf uit de regio komt waar de Schetinin School is, maar die nu in Nieuw-Zeeland woont) die Mikhail Petrovich Schetinin twee keer ontmoette en met hem over zijn filosofie sprak en daar in het Engels verslag van doet. Over zijn ontmoeting in 2008 is het verslag hier te vinden: The Everyday Miracles of True Education Dit artikel wordt gevolgd door (dus dezelfde link gebruiken) een artikel van Regina B. Jensen, PhD, met de titel "Schools of Life - for True Freedom - Mikhail Shetinin and Simon Solveychik creating Spaces of Freedom”, waarin zij onder andere ingaat op het aspect ‘leren zonder angst’ waar Simon Soloveychik (1930-1996) voor pleitte en dat kenmerkend is voor de Schetinin School. Simon Solveychik is o.a. de auteur van het boek Parenting For Everyone, en wordt op de website waar deze link heen gaat de beste Russische pedagoog, filosoof en schrijver op het terrein van vrije en alternatieve educatie genoemd. In 2011 bezocht Yuri Smirnov de Schetinin School opnieuw en dit keer kreeg hij toestemming om de ontmoeting met  Michail Petrovich Shetinin op te nemen. In het Engels vertaald is dat hier te lezen: M.P. Shetinin speaks about children and his school
De school in Tekos als het 4e experiment
In een recente documentaire “Mysteries of  the Lightfall – a unique school at Tekos” (30 min.) uit 2013 die in 2015 in het Engels is vertaald wordt o.a. ook meer over de ontstaansgeschiedenis van deze bijzondere school uitgelegd. Zo wordt duidelijk dat deze school in Tekos echt niet ‘van de een op de andere dag uit het niets’ is ontstaan. Het blijkt namelijk in het geheel niet eerste experiment van Mikhail Petrovich Schetinin te zijn, maar zijn 4e en laatste. Onder andere door deze film werd me duidelijk hoe belangrijk de sociaal historische context van Rusland is om te begrijpen hoe de school heeft kunnen ontstaan, hoe die functioneert en wat de achterliggende principes zijn. Bovendien laat deze film zien hoe radicaal de plannen van Mikhail Petrovich Schetinin al in de 80er jaren waren: in 1989 houdt hij een gloedvol betoog dat uitgezonden wordt door de nationale TV waarin hij verteld dat hij zich niet alleen inzet voor onderwijs waarbij leerlingen kunnen zijn wie ze in essentie zijn en dus in de natuurlijke staat van balans – de staat van bewustzijn die hij ‘wakker’ noemt (itt tot de staat van ‘half in slaap’ zoals in het reguliere onderwijs). Maar behalve dat hij ook wil dat het Leven centraal staat in het onderwijs, vertelt het publiek dat hij bovendien wil dat het onderwijs begint met wezenlijke vragen als Wat is een Mens? Wat is het doel van het bestaan als Mens? Wat is het Leven? En dat niet alleen als vragen waar onderwijskundigen zich over zouden moeten buigen, maar als vragen voor leerlingen, voordat ze zich met iets anders bezig houden.
Richard Kandlin
Verder vond ik twee voordrachten van Richard Kandlin, een 18 jarige Duitse jongen die zelf 4 jaar leerling op de Schetinin School was. Hij heeft in 2014, toen hij 17 jaar was, en in 2015 toen hij 18 was uitgebreide presentaties gegeven in het Duits over de werkwijze van de Schetinin School, die gefilmd zijn en hier te vinden zijn: Natürliches lernen an der Schetinin Schule, juli 2014 en Lernmethoden der Schetinin Schule von Richard Kandlin. Teil 1 Vortrag, febr. 2015
Voor wie Duits kan verstaan zijn dit allebei zeer interessante bronnen, zowel over hoe de school functioneert, over het systematiseren van de vakinhoud, de dagindeling etc.
Anton Makarenko
Terwijl de 1e 3 experimenten van Mikhail Petrovich Schetinin binnen het reguliere onderwijs plaatsvonden en zijn school voor zijn 1e experiment zelf een nationale prijs kreeg, is zijn 4e experiment het samen met de leerlingen creëren van een geheel nieuwe school vanaf de basis. In 1994 begint hij dit project samen met 40 leerlingen en docenten in de bossen bij Tekos in de vorm van een onderwijsleefgemeenschap of een onderwijscollectief – dat wil zeggen, in de vorm van een internaat gebaseerd op gelijkwaardigheid.  De documentaire ‘Mysteries of the Lightfall’ legt helaas niet uit waarom voor dit 4e experiment de vorm van een internaat is gekozen. Leo Sharashkin vertelde dat een van de redenen hiervoor was, dat het verschil tussen de leefwerelden van leerlingen op de school ( ‘bij de rivier’) en thuis (‘in de burcht’) als ze dagelijks na school weer naar huis gingen te groot en daarom te verwarrend werd.
Verder vermoed ik dat bij de keuze voor de vorm van het internaat als onderwijsleefgemeenschap de sociaal historische context van Rusland ook een rol heeft gespeeld. Op de vraag aan Leo Sharashkin of er inmiddels meer scholen zoals de Schetinin School in Rusland zijn, antwoordde hij dat dat niet het geval is, maar dat er wel ooit een school voor wezen is geweest die vergelijkbaar was. Om daar meer over te weten te komen suggereerde hij om de naam Makarenko te google-en. Zo ontdekte ik dat deze Anton Makarenko (1888-1939) niet zomaar iemand was, maar wordt beschouwd als de belangrijkste Russische onderwijskundige. Hij creëerde in de 20er en 30er jaren zeer succesvolle onderwijswerkcollectieven voor wezen en schreef daar diverse artikelen en boeken over.
Bovendien las ik ergens dat er in dezelfde tijd dat Mikhail Petrovich Schetinin met zijn onderwijsexperimenten begon, in de Sovjet Unie een grote opleving was van de belangstelling voor de ideeën en het werk van hem. Ik hebeen zeer helder artikel uit 2014 over deze Anton Makarenko gevonden waarin o.a. de kernpunten van de visie van hem worden samengevat en daarin herkende ik inderdaad allerlei overeenkomsten met de achterliggende filosofie van de school in Tekos.

De puzzelstukjes vallen op hun plek
Daarmee vielen voor mij een aantal puzzelstukjes op hun plek en ontstond volgende algemene beeld: Het Lyceuminternaat in Tekos lijkt een succesvolle synthese te zijn van enerzijds het holistisch wereld- en mensbeeld en de zeer bijzondere onderwijsvisie van Mikhail Petrovich Schetinin die zich in de eerste plaats er op richt dat leerlingen ‘wakker’ blijven – en dus in de natuurlijke staat van balans – en anderzijds de organisatiestructuur van de onderwijleefcollectieven op basis van gelijkwaardigheid en de daaraan ten grondslag liggende onderwijsfilosofie van Anton Makarenko.
Het holistisch wereld- en menseeld
Omdat het holistisch wereld- en mensbeeld aan alles ten grondslag ligt, wordt er op de Schetinin School bij alles allereerst uitgegaan van het Geheel. Vanuit het Geheel ziet men leerlingen in de eerste plaats als de Mens die ze in essentie zijn en die alles kan. Het betekent ook dat voor leerlingen de vraag wat het betekent Mens te zijn, en dus wat het betekent om als iemand die in essentie alles kan, nu een ervaring in een fysiek lichaam te hebben, een dagelijks onderwerp is, bv. in relatie tot wat ze leren bij biologie en bv. in de praktijk gebracht in relatie tot wat ze eten, en natuurlijk in de praktijk gebracht door niet alleen hun cognitieve aspecten maar hun veelheid aan talenten tegelijkertijd te ontwikkelen.
Het holistisch wereld- en mensbeeld en uitgaan van het Geheel betekent bv. ook dat bij de inhoudelijke lesstof altijd eerst uitgegaan wordt van het Geheel en dat pas daarna naar de details gekeken wordt, zodat al die details binnen dat geheel geplaatst kunnen worden en alle onderlinge verbanden zichtbaar worden. Richard Kandlin legt deze holistische ‘leerplantaxonomie’ in zijn voordracht in 2015 Lernmethoden der Schetinin Schule von Richard Kandlin. Teil 1 Vortrag, febr. 2015 helder uit.
Zelfs de volgorde waarin vakken geleerd worden is zo geordend, dat er vanuit het Geheel en het universele toegewerkt wordt naar de details en het door mensen bedachte. Door consequent bij alles in de eerste plaats uit te gaan van het Geheel wordt het mogelijk dat leerlingen op een wezenlijke manier ervaren dat ze een inherent onderdeel zijn van een groter geheel – van een gemeenschap, samenleving, de natuur, de planeet Aarde en het universum en dat ze inzicht verwerven in de werking van dat alles, zodat ze in harmonie kunnen leven met de wereld om hen heen.
Een internaat georganiseerd op basis van gelijkwaardigheid
Een internaat met een organisatiestructuur van de onderwijsleefgemeenschap op basis van gelijkwaardigheid, betekent in de praktijk niet alleen dat de leerlingen zich permanent kunnen oefenen in het hebben van ‘Goede Relaties’, maar het betekent ook dat de leerlingen zelf de school in de bossen van Tekos hebben gecreëerd en nog steeds creëren: de leerlingen hebben de school ontworpen, gebouwd en gedecoreerd, de leerlingen zijn zelf ook de docenten en geven elkaar les, en ze doen alle dagelijkse zaken, zoals koken, de vloer dweilen en de administratie, kortom ze doen er alles en ze besluiten ook alles op basis van unanimiteit. Hierbij wordt in de organisatiestructuur consequent vermeden dat er een rangorde ontstaat, dus ook geen rangorde op basis van leeftijd. Door zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leven en hun leerproces leren de kinderen niet alleen wat de gevolgen van hun handelen zijn, maar vooral hoe ze hun leven bewust zo vorm kunnen geven dat het zowel in overeenstemming is met hun dromen als in harmonie met de wereld om hen heen.
Een ‘school als een gemeenschap bij de rivier’
Een synthese van het holistisch wereld- en mensbeeld, een organisatie op basis van gelijkwaardigheid samen met een lessenprogramma in lijn met de Wet van Dynamische Balans zodat leerlingen ‘wakker’ zijn, betekent dat de Schetinin School in Tekos veel kenmerken lijkt te hebben van een ‘school als een gemeenschap bij de rivier’. Zo’n school als een mini-Samenleving in Balans betekent een situatie waarin leerlingen in alle opzichten optimaal kunnen functioneren. Het is precies dit laatste waarom sommige mensen spreken over ‘de magie’ van de Schetinin School: vanuit het perspectief van het wereld- en mensbeeld dat gebruikelijk is in Samenlevingen uit Balans kunnensommige kinderen dingen die zo ongebruikelijk zijn voor de staat van bewustzijn die in Samenlevingen uit Balans beschouwd wordt als normaal, dat sommige bezoekers daar het woord magie voor gebruiken.
Dat de essentie van het succes van deze school in de hier boven beschreven synthese ligt lijkt ook bevestigd te worden door Richard Kandlin, die als DE centrale kenmerken van de school noemt:
1. het is een van de vele Russische experimentele scholen en na eerdere experimenten het laatste experiment van Mikhail Petrovich Schetinin,
2. het is gebaseerd op wat Richard Kandlin noemt een universeel wereldbeeld en
3. het is een internaat.
Volgens Richard Kandlin is de combinatie van deze 3 zaken de reden dat deze school  door sommigen inmiddels de beste school van de wereld wordt genoemd.
Wat zijn de resultaten?
= Een van de redenen van de grote internationale belangstelling voor deze multifunctionele school, die uitgaat van de visie dat alle kinderen worden geboren als genieën, is dat de leerlingen in een veel kortere tijd alle eindexamenstof kennen dan gebruikelijk is op reguliere scholen. Zo kan op deze school een leerling in 1 of 2 jaar zich de volledige eindexamenleerstof van de middelbare school eigen maken. Veel leerlingen behalen hun middelbare school diploma vaak met hoge cijfers al op hun 13e of 14e. Leren op universiteitsniveau is op deze school ook mogelijk en sommige leerlingen sluiten een universitaire studie af op hun 16e of 17e.
= Maar niet alleen zijn hun resultaten in wiskunde, biologie, natuurkunde, en scheikunde uitzonderlijk. Ze bekwamen zich ook in zeer uiteenlopende zaken zoals technologie en de kunst van het huizen bouwen, dansen, choreografie, zingen, en martial arts en ook wat dat betreft zijn hun resultaten uitzonderlijk.
= Maar wat mogelijk nog veel belangrijker is, is dat veel bezoekers aan de school beschrijven dat de staat van zijn van de leerlingen hen opvalt en ook de sfeer op de school: de kinderen zijn zeer gefocust en in balans, leren graag bij iedere gelegenheid en zijn gericht op oplossingen en op het ontdekken van dat wat werkt. De sfeer waarin al deze activiteiten plaatsvinden er één is van harmonie, eenheid en schoonheid en gebaseerd op het gemeenschappelijke doel om bij te dragen aan een wereld van bewustzijn en vrede.

Integratie en toepassingen
Terwijl ik nog bezig ben om dit alles ordelijk in een artikel op te schrijven, blijkt er in dit kader op andere plekken al van alles te gebeuren.
De organisatie LAIS en lais-scholen in Oostenrijk
Zo heeft de Oostenrijker Dieter Graf-Neureiter, de  oprichter van LAIS, een organisatie die zich inzet voor natuurlijk leren in het algemeen en Lais-scholen voor natuurlijk leren in het bijzonder, al in 2013 de Schetinin school ontdekt. Ook hij heeft zich daarin verdiept en onderzocht waarom in die school de dingen gedaan worden zoals ze gedaan worden. Vervolgens heeft hij een aantal aspecten daarvan overgenomen in wat hij noemt Laising: een methode om natuurlijk leren mogelijk te maken. In een interview in 2015 Laising: Die Schule für natürliches Lernen vertelt hij hoe de belangstelling voor Lais-scholen zich op dit moment zeer snel ontwikkelt, in de eerste plaats in Oostenrijk, verder in Duitsland en Zwitserland, maar ook in Canada en dat er naar een Engelstalige workshop zelfs mensen uit Nigeria, Polen, Hongarije, België en Frankrijk kwamen.
Richard Kandlin en de Weinbergschule in Duitsland
De organisatie LAIS is ook in contact met Richard Kandlin, die zelf inmiddels ook al zijn eerste stappen heeft gezet om zijn 4 jaar ervaring op de Schetinin School beschikbaar te maken in Duitsland en het Duitstalige gebied. Zo vond ik de website van de Weinbergschule in Duitsland die zeggen dat zij als eerste openbare, erkende alternatieve school nu samenwerken met Richard Kandlin en samen kijken hoe zij o.a. het werken met grafische voorstellingen zoals dat op de Schetinin School gedaan wordt in deze school kunnen integreren. Op de website van de school zijn hier verschillende filmpjes en teksten over te vinden.


Wat kunnen we hier verder van leren?
In het artikel waar ik aan werk zal ik dat alles wat ik hier zeer kort aanstip uitgebreid en overzichtelijk beschrijven. Wat mij daarbij vooral interesseert en waar ik in mijn artikel duidelijkheid over wil scheppen is wat enerzijds de universele aspecten zijn van de Schetinin School die onmisbaar zijn voor een succesvol resultaat en dus het bereiken van mijn doel: “de transformatie van leren en onderwijs zodat het overeenkomt met wie we in essentiezijn. En dit alles op zo’n manier dat het bijdraagt aan het welzijn van alles en iedereen wereldwijd, alleen op de korte termijn, maar vooral ook op de lange termijn en dus ook voor de komende zeven generaties”.
Deze universele aspecten zijn aspecten die ik ook terug vind in de informatie die ik inmiddels heb verzameld over Samenlevingen in Balans.  Anderzijds zijn er in de Schetinin School – net als in alle informatie over inheemse Samenlevingen in Balans - veel aspecten die cultuurhistorisch bepaald zijn en/of lokaal gebonden en die er op andere plekken weer anders uit zullen zien of anders ingevuld worden, waardoor het geheel flexibel is en zichzelf ook steeds aan kan passen zonder de essentie te verliezen. Dit maakt een grote diversiteit van leer en onderwijsvormen mogelijk, die toch allemaal ook op dezelfde universele principes gebaseerd zijn. Zoals ik in mijn boek Samenlevingen in Balans beschrijf is hierbij de grote kunst om het verschil tussen beide te kunnen maken.
Schoolleefgemeenschappen als mini-Samenlevingen in Balans?
De conclusie die ik op dit moment trek uit alle informatie die ik enerzijds heb op basis van de wijsheid van Samenlevingen in Balans en anderzijds op basis van de Schetinin School is, dat een mogelijke basisvoorwaarde voor een werkelijk succesvolle school gebaseerd op een holistisch wereldbeeld en zo dat kinderen hun natuurlijke staat van bewustzijn kunnen behouden binnen een Samenleving uit Balans, is dat het een school is in de vorm van een‘internaat als schoolleefgemeenschap’ en dus als een mini-Samenleving in Balans.

Brooke Medicine Eagle is 27 juni in Zutphen!

En dan nog even iets heel anders: zoals ik in mijn vorige nieuwsbrief al aankondigde komt Brooke Medicine Eagle maandagavond 27 juni in Zutphen een avond verzorgen. En tijdens die avond zal ze op speciaal verzoek ook kort aandacht besteden aan geboorte. Alle precieze details over deze avond zijn er inmiddels en staan in de agenda hieronder en nog uitgebreider op de website van de Stichting De Geboortenis. Aanmelden voor de avond verloopt ook de website van Stichting De Geboortenis
Voor wie graag meer wil weten over mijn ontmoetingen met deze zeer bijzondere vrouw in de 90er jaren kan daarover op mijn website een aantal verhalen vinden:
= in het verhaal ‘Als door de bliksem getroffen’ vertel ik over de manier waarop zij op mijn pad kwam in 1992.  
= in De wapiti-herten vertel ik een ervaring die ik tijdens mijn eerste vision quest in Montana, USA, onder begeleiding van Brooke Medicine Eagle had  in 1993.
= in Gaan voor wat ik het allerliefste wilde vertel ik hoe ik leerde om te vertrouwen in mezelf en te gaan voor mijn zielenwens en als gevolg daarvan in 1994 opnieuw naar Brooke Medicine Eagle in Montana ging.
= en in De ontmoeting met de Grandmotherspirits vertel ik over de zeer indrukwekkende ervaring die ik tijdens een ceremonie geleid door Brooke Medicine Eagle in 1994 had en die mijn leven ingrijpend heeft veranderd en de basis vormt voor al het werk dat ik nu doe.
 

De agenda voor 2016
En dan is hieronder mijn agenda met de komende presentaties over het boek ‘De Hele Olifant in Beeld’  en over ‘Samenlevingen in Balans’ en dit keer ook de aankondiging van de avond met Brooke Medicine Eagle.  Voor wie graag mijn presentatie over mijn boek ‘Samenlevingen in Balans’ wil bijwonen, dat kan dit najaar in september in Naarden en in oktober in Zutphen. Zie voor de nadere details de agenda hieronder en bekijk zoals altijd voor de meest actuele agenda mijn website


Woensdag 22 en donderdag 23 juni 2016, in kasteel De Berckt, in Baarlo

Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' & 'Samenlevingen in Balans' tijdens een tweedaagse van het programma "Touching the Community Soul" voor beslissers, beïnvloeders en/of uitvoeders op het gebied van organisatieontwikkeling, georganiseerd door Erik Mandersloot als onderdeel van het Strategy Center, Nyenrode Business Universiteit. Zie voor meer info de website en Nyenrode Business Universiteit (Dit is een besloten bijeenkomst)
 
Maandag 27 juni 2016, in Zutphen
Presentatie 'PROPHECY & PROMISE, An Ancient Understanding of a Radiant Future' door Brooke Medicine Eagle op uitnodiging van Stichting De Geboortenis en Marja de Vries.

brooke

Voorspelling & Belofte – eeuwenoude kennis over een stralende toekomst
Brooke zal voorspellingen met ons delen: dwz. eeuwenoude wijsheid die onze huidige tijd en de zich ontluikende toekomst betreft. Inheemse culturen hebben lange tijd kennis gehad van de tijd waarin we nu leven en hebben ons krachtige richtlijnen aangeboden om een gouden tijd binnen te gaan op de meest wijze en elegante manier.

Daarnaast zal ze ons voorgaan bij het zingen en bewegen in eenvoudige en krachtige dansvormen om zo actief contact te maken met alle niveaus van het stralende Leven en deze te (h)erkennen.

Na een korte inleiding zal er open ruimte zijn voor vragen om dieper in te gaan op dat wat ze met ons deelt en om dat meer toepasselijk te maken voor ons leven.

Brooke zal op verzoek van de Geboortenis tijdens deze avond bovendien kort het een en ander delen van haar inzichten en kennis over geboorte.

Tijdens de avond wordt Engels gesproken.

Programma:

welkom vanaf 19.30 uur
20.00-22.00 uur programma doorBrooke Medicine Eagle
met een korte inleiding door Marja de Vries

Plaats:

Genietcafé de Ontmoeting, Oude Bornhof 55-57 in Zutphen

Kosten:

€ 37.50 (incl. thee met iets lekkers)

Aanmelden:

via de website van Stichting De Geboortenis

Meer informatie:

Voor informatie over de avond: De Geboortenis
voor informatie over Brooke Medicine Eagle: www.medicineeagle.com
Privé consulten met Brooke Medicine Eagle
Op maandagmiddag 27 en dinsdagochtend 28 juni is er bovendien de mogelijkheid voor een persoonlijk consult met Brooke. Informatie hierover kan je aanvragen bij: christine@geboortenis.nl

 
Maandag 19 september 2016, in Ermelo

Presentatie'De Hele Olifant in Beeld'op uitnodiging van de Rotary Club in Ermelo. (Dit is een besloten bijeenkomst)
 
Zondag 25 september 2016, in Naarden

Presentatie 'Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van werkgroep 'De Nieuwe Mens'.

Programma:

vanaf 10. 15 uur welkom voor een kopje koffie of thee
10.30 - 11.30 uur 1e deel presentatie 'Samenlevingen in Balans'
11.30 - 12.00 uur pauze
12.00 - 12.30 uur 2e deel presentatie 'Samenlevingen in Balans'
12.30 - 13.00 uur gelegenhheid voor het stellen van vragen

Plaats:

Naarden

Kosten:

meer info volgt zo snel mogelijk

Aanmelden:

meer info volgt zo snel mogelijk

Meer informatie:

meer info volgt zo snel mogelijk

  
Donderdag 29 september 2016
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' & 'Samenlevingen in Balans' tijdens een bijeenkomst van het onderzoeksprogramma "The Source of Universal Leadership" georganiseerd door Joke van IJzeren, Priscylla Beentjes en Ellen Waenink. (Dit is een besloten bijeenkomst)

Maandag 11 oktober 2016, in Zutphen
Presentatie 'Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van Ellen Dekker van 't Pakhuys in Zutphen.

Programma:

19.30 uur welkom
20.00 - 21.30 uur presentatie 'Samenlevingen in Balans'
21.30 - 21.15 uur pauze
21.15 - 22.15 uur gelegenhheid voor het stellen van vragen

Plaats:

In 't Pakhuys, Berkelkade 15a, Zutphen

Kosten:

€ 12,50

Aanmelden:

via ellendekker@euronet.nl of 06-24789096

Meer informatie:

bij Ellen Dekker, via ellendekker@euronet.nl of 06-24789096


Dinsdag 8 en woensdag 9 november 2016, in de Zwanenhof in Zenderen

Presentatie 'Samenlevingen in Balans' tijdens een tweedaagse van het programma "Touching the Community Soul" voor beslissers, beïnvloeders en/of uitvoeders op het gebied van organisatieontwikkeling, georganiseerd door Erik Mandersloot als onderdeel van het Strategy Center, Nyenrode Business Universiteit. Zie voor meer info de website en Nyenrode Business Universiteit (Dit is een besloten bijeenkomst)

Woensdag 23 november 2016
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' & 'Samenlevingen in Balans' tijdens een bijeenkomst van de "Leiderschapsacademie voor de energietransitie 2016-2017" voor leiders in het Nederlandse energiedomein, georganiseerd door Martine Verweij (Green Bridges) en Christopher Baan (Strategic Leadership towards Sustainability)(Dit is een besloten bijeenkomst)


2017:

 

Vrijdag 20 januari 2017, in Utrecht
Presentatie 'Samenlevingen in Balans' met een opstapje vanuit 'De Hele Olifant in Beeld' op uitnodiging van de loge van de theosofische vereniging Nederland (Adyar), in Utrecht.

Programma:

Vanaf 19.30 uur welkom
20.00 - 21.45 de presentatie'Samenlevingen in Balans' met een opstapje vanuit 'De Hele Olifant in Beeld' en aansluitend gelegenhheid voor het stellen van vragen
van af 21.45 uur pauze met thee en koffie en gelegenheid tot napraten.

Plaats:

Kruisstraat 307, 3581 GK Utrecht.

Kosten:

€ 3,- voor niet-loge leden

Aanmelden:

niet nodig

Meer informatie:

op de website van de Theosofische ver. Utrecht

 

Tot zover het nieuws rond “De Hele Olifant in Beeld” en mijn werk.

Lieve groetjes,


Marja de Vries