De Hele Olifant - nieuwsbrief - oktober 2017

 

Als ons leven in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alle mensen en de Natuur.
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur.


Lieve mensen,
Hier is de nieuwe nieuwsbrief met zoals altijd de laatste ontwikkelingen rond mijn twee boeken De Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans, de vorderingen van het werk aan mijn volgende boek(en), mijn streven bij te dragen aan meer bekendheid rond de universele wetmatigheden en mijn intentie om bij te dragen aan de transformatie van leren en onderwijs, zodat het overeenkomt met wie we in essentie zijn. En dit alles op zo’n manier dat het bijdraagt aan het welzijn van alle mensen en de Natuur wereldwijd, niet alleen op de korte termijn, maar vooral ook op de lange termijn en dus ook voor de komende zeven generaties.

 

De Hele Olifant in Beeld
Allereerst kan ik tot mijn vreugde met jullie delen dat afgelopen september de 10e druk van mijn boek De Hele Olifant in beeld is verschenen. Niet iedere druk heeft een even grote oplage gehad, maar het verschijnen van deze 10e druk betekent dat 10 jaar na het verschijnen van de 1e druk in 2017 er inmiddels 15.500 (papieren) exemplaren van de Nederlandse versie van het boek zijn verkocht. Het betekent ook dat de afgelopen paar jaar de verkoop redelijk constant is en dat er gemiddeld zo’n 2 (papieren) boeken per dag worden verkocht.
Presentaties
Verder was ik in september in Bilthoven om in de Woudkapel een presentatie te geven over De Hele Olifant in Beeld en trof daar een zeer belangstellend publiek. Verder ben ik uitgenodigd om op 11 november over De Hele Olifant in Beeld te spreken op het tweede symposion in de serie 'het schone, het goede en het ware' van Stichting Rozenkruis, platform voor gnostiek hermetisch denken, ook in Bilthoven.
En daarvoor ga ik nog op 9 november naar Hasselt in België om daar leerlingen van een middelbare school, die met een project bezig zijn over ‘Wat is Waarheid’, het een en ander over de universele wetten te vertellen. En mogelijk, maar dat is nog niet helemaal zeker, zal ik in Hasselt bovendien een presentatie geven over 'De Hele Olifant & Leren en Onderwijs' voor docenten van diezelfde middelbare school. Over dit laatste zal ik in de volgende nieuwsbrief verslag uitbrengen.
Studiebijeenkomsten
In mijn vorige nieuwsbrief streef ik al over een initiatief in Utrecht voor 7 bijeenkomsten om samen per bijeenkomst een van de 7 universele wetten te bestuderen, waarbij deelnemers gevraagd werd om steeds het betreffende hoofdstuk over die universele wet uit mijn boek De Hele Olifant in Beeld te lezen. Het voorbereidingsteam zou de eerste dag voorbereiden en verder zou gezamenlijk vormgegeven worden. Blijkbaar viel dat idee in vruchtbare aarde, want ik hoorde dat de eerste bijeenkomst inmiddels heeft plaatsgevonden en dat daar in totaal 27 mensen aanwezig waren! En vrijwel alle aanwezigen bleken van plan om ook de volgende bijeenkomsten te zullen komen. (Meer informatie via Frans de Vette: info@vertelme.com of 030-2763507)
Ook in België
Kort nadat ik de vorige nieuwsbrief verstuurde ontving ik een berichtje van de organisatie De Walnoot uit België, met de aankondiging van een Jaarcyclus ‘Universele Levenswetten’ a.d.h.v. mijn boek De Hele Olifant in Beeld. “Met elkaar stilstaan bij en ons verdiepen in de 7 universele wetmatigheden kan aanzienlijk helpen om de werkzaamheid ervan makkelijker te herkennen in ons dagelijks leven, en ze in de praktijk ook toe te passen,” zo is in de begeleidende tekst te lezen.
Ik vermeld dat hier, zodat het mogelijk meer mensen kan inspireren om samen mijn boek(en) te lezen.

De wereldwijde beweging voor de Rechten van Moeder Aarde

In mijn vorige nieuwsbrief schreef ik ook over de Universele Verklaring voor de Rechten van Moeder Aarde en het artikel dat ik daarover en over de wereldwijde beweging rond de Rechten van de Natuur aan het schrijven was. Hier is het vervolg daarvan:
Een artikel in drie delen
Het artikel is inmiddels af: het is een uitgebreid artikel geworden, niet in twee delen zoals ik aanvankelijk nog dacht, maar in drie delen, die inmiddels alle drie op mijn website te vinden zijn.
In Deel 1 van dit artikel schrijf ik over de Universele Verklaring, waarom die belangrijk is en hoe die uiteindelijk tot stand kwam tijdens de World People’s Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth in april 2010 in Bolivia.
In Deel 2 van dit artikel beschrijf ik de stormachtige ontwikkelingen die er wereldwijd hebben plaatsgevonden sinds april 2010 wat betreft het wettelijk erkennen van de Rechten van de Natuur als essentiële eerste stap. Die ontwikkelingen hebben er inmiddels al toe geleid dat de rechten van de natuur opgenomen zijn in de lokale (vooral in diverse gemeenten in de USA) of nationale wetgeving (Ecuador en Bolivia) en dat ook op verschillende plekken op de wereld rivieren en ecosystemen (Nieuw Zeeland, India, Ecuador en Colombia) zelf rechten hebben gekregen. Heel recent is ook het juridische proces begonnen waarmee ook de Colorado rivier in de USA legale rechten zou kunnen krijgen, zodat het niet alleen illegaal zal worden om het water van de rivier te vervuilen, maar ook om meer water uit de rivier te halen dan er doorstroomt…
In Deel 3 van dit artikel tenslotte beschrijf ik dat het legaal erkennen van de rechten van de natuur weliswaar op zich al een radicale stap is, maar dat de praktijk laat zien dat het slechts een eerste stap is en dat ook de volgende fase veel creativiteit, moed en doorzettingsvermogen vraagt.
Het Internationale Tribunaal voor de Rechten van de Natuur
In dit deel schrijf ik onder andere over de oprichting van het Internationale Tribunaal voor de Rechten van de Natuur in 2014 door de Global Alliance for the Rights of Nature. Deze organisatie wilde niet afwachten of en wanneer de Verenigde Naties de Universele Verklaring zouden aannemen en zijn daarom zelf met dit ethische tribunaal begonnen. Het is inmiddels al drie keer bijeengekomen en zal tijdens de klimaattop in november in Bonn in Duitsland (COP23) haar vierde zitting houden.
Wel of niet in het beste belang van de hele gemeenschap van het leven
Voor wie zich afvraagt waarom dit alles mijn interesse heeft is hier ter illustratie een gedeelte uit mijn artikel dat dit Tribunaal toelicht: Zuid-Afrikaans milieuadvocaat Cormac Culligan legt het doel van dit Internationale Tribunaal zo uit: “Stel je voor hoe anders de wereld zou zijn als rechtbanken hun besluiten over het wel of niet wettig zijn van menselijk handelen zouden baseren op de overweging of het wel of niet in het beste belang van de hele gemeenschap van het leven was. Stel je voor dat er een internationaal tribunaal was dat zich bezig hield met de fundamentele rechten van alle wezens, inclusief mensen, en besluiten nam – los van de politiek - op basis van wat het beste voor de Aarde gemeenschap als geheel was …” De oprichting van het Internationale Tribunaal voor de Rechten van de Natuur heeft de intentie om deze droom waar te maken en om op de Rechten van de Natuur gebaseerde alternatieven te bieden voor de mislukte klimaatonderhandelingen van huidige regeringen.
De eeuwenoude wijsheid van inheemse volken
Het Internationale Tribunaal zal zich niet baseren op de toepassing van de bestaande internationale wetgeving aangezien de inhoud van die wetgeving een deel van het probleem is. In plaats daarvan zal het Tribunaal zich baseren op de wijsheid van het eeuwenoude wereldbeeld van inheemse volken, en met name op de Rechten van Moeder Aarde zoals beschreven in de grondwet van Ecuador, in de Wet van Moeder Aarde van Bolivia en in de Universele Verklaring voor de Rechten van Moeder Aarde.
Het universum als de primaire ‘wetgever’ en de universele wetten
En – dan komt het – volgens Cormac Culligan zal het Tribunaal zich bovendien laten leiden door de bestaande kennis van de Wetten van de Natuur en de ordening die inherent is aan het universum. In andere woorden, of iets wel of niet in overeenstemming is met de universele wetten! “Het Tribunaal erkent expliciet de noodzaak dat het gedrag van mensen niet alleen in lijn is met de afgesproken principes, maar ook met de universele ‘wetten’ of ordenende systemen die niet door mensen zijn bepaald. Het Tribunaal erkent, zoals de belangrijke ecologisch filosoof Thomas Berry zei, dat ‘het universum de primaire wetgever is’ en zal zich als gevolg daarvan bij besluitvorming laten leiden door meer dan artikelen in een verklaring.” Dit is een inzicht, dat universeel erkend wordt door inheemse volken, zo gaat hij verder met zijn uitleg, en het inzicht in de Rechten van de Natuur is een onderdeel van het wereldbeeld van Inheemse volken (…). Omdat het Tribunaal erkent dat het de Rechten van de Natuur niet volledig kan begrijpen zonder de wijsheid van Inheemse mensen daarbij te betrekken, schrijft Cormac Culligan, is het Tribunaal er sterk op gericht om inheemse volken en lokale gemeenschappen de gelegenheid te geven om hun unieke zorgen en oplossingen over land, water en cultuur te delen met de wereldgemeenschap.
Dat is natuurlijk wel heel bijzonder en erg interessant in het kader van mijn werk.
Mogelijkheid om de petitie te tekenen
Via de website Rights of Mother Earth is het nog steeds mogelijk om de petitie voor de VN te tekenen. Het doel is om (liefst voor het einde van dit jaar) 1.000.000 handtekeningen te verzamelen – er zijn er nu al 849.851 - om daarmee vervolgens de VN te vragen om de ‘Universele Verklaring voor de Rechten van Moeder Aarde’ daadwerkelijk over te nemen, net zoals is gebeurd met de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.
Verder verspreiden van deze informatie
Ik heb ontdekt dat er in Nederland erg weinig bekend is over de Universele Verklaring voor de Rechten van Moeder Aarde, dus als iemand een manier weet om (de inhoud van) mijn artikel-in-drie-delen verder te verspreiden, zou dat erg fijn zijn.


Samenlevingen in Balans

Voor iedereen die graag een van mijn presentaties over mijn boek Samenlevingen in Balans wil bijwonen, dat kan a.s. dinsdag in Bant in de Noord Oost polder. Op uitnodiging van Werkgroep Mok Grensverleggend in Bant zal ik daar in de bantsiliek spreken. Zie voor de nadere details de agenda hieronder.


De agenda voor 2017
Hieronder is mijn agenda met op dit moment één presentatie over mijn boek ‘Samenlevingen in Balans’ en één presentatie over mijn boek ‘De Hele Olifant in Beeld’. Zie voor de nadere details de agenda hieronder. Het kan best dat er binnenkort nog meer uitnodigingen zijn. Bekijk daarom altijd voor de meest actuele agenda mijn website

 

Dinsdag 17 oktober 2017, in Bant (NOPolder)
Presentatie 'Samenlevingen in Balans' op uitnodiging van Werkgroep Mok Grensverleggend in Bant (Noord Oost polder).

Programma:

welkom vanaf 19.30 uur
20.00-21.30 uur presentatie 'Samenlevingen in Balans'
21.30-21.45 uur pauze
21.45-22.00 uur vragen en dialoog
22.15 uur afsluiting

Plaats:

de Bantsiliek
Zuidwend 2
8314 AA Bant

Kosten:

€10,-

Aanmelden:

kan via de website maar is niet nodig

Meer informatie:

op hun website

 

Zaterdag 11 november 2017, in Bilthoven
Presentatie 'De Hele Olifant in Beeld' tijdens het symposion 'Het Goede', het tweede symposion in de serie 'het schone, het goede en het ware' van Stichting Rozenkruis, platform voor gnostiek hermetisch denken.

Programma:

Vanaf 9.30 uur ontvangst met koffie/thee
Aanvang 10.15 uur
Moderator: Norbert Bollen/Stichting Rozenkruis
10.30 uur voordracht Peter Teunis
11.00 uur Column Ankie Hettema
11.15 uur voordracht Jan Warndorff
12.00 uur column Esther Maarsen
12.15 uur videocompilatie
12.25 uur verpozing en vegetarische lunch
14.00 uur voordracht Marja de Vries 'De Hele Olifant in Beeld'
15.00 uur voordracht Hannie te Grotenhuis
15.30 uur nazit met thee en taart

Plaats:

Conferentieoord Renova
Maartensdijkseweg 1, 3723 MC Bilthoven
Van station Bilthoven rijdt een taxi voor € 2,50; bellen: 0356668241

Kosten:

€ 40,- incl. vegetarische lunch; voor studenten: € 15,-
Symposion bundel is in de prijs inbegrepen en wordt later toegestuurd

Aanmelden:

via het inschrijfformulier of bellen 0235186185

Meer informatie:

op de website van Stichting Rozenkruis

 

 

Tot zover het nieuws rond “De Hele Olifant in Beeld” en mijn werk.

Lieve groetjes,


Marja de Vries